Doelstelling

 

 

- Een secretariaat (infodesk voor de floristen, organisatie van infomeetings).

- Communicatie via logo, visie, vakblad...  via nauwer contact tussen bestuur en leden, meer bereidheid tot praten, luisteren, lezen, vergaderen... 

- Marketing (promotie van beroep florist, productpromotie, bloemenfeestdagen,...).

- Politiek invloed (lobbying, ondersteunend adviesorgaan van de overheid, sociale en juridische commissie).

 

Het zoeken van geldmiddelden is uiteraad ook aan de orde, dit is geen doelstelling op zich maar een praktische noodzakelijkheid.