Meerwaarde voor floristen

Helpt u beter zaken te doen

Demonstraties

Workshops en voordrachten

Documentatie en informatie via het secretariaat

Het vakblad Flor!

...


Verdedigt uw belangen

In acht genomen de geringe lidmaatschapsbijdrage kunnen de belangen van elk lid niet individueel worden verdedigd in juridische zin. Via het secretariaat en de mensen van de regionale besturen kan men wel advies en informatie vragen.

Collectief voor de ganse sector zijn er echter een hele reeks problemen en dossiers die de beroepsunie dient op te volgen en waarbij geregeld moet worden gereageerd. Lobbywerk verloopt bovendien erg moeizaam en niet steeds met het verhoopte resultaat, maar als de KUFB zijn stem niet laat horen dan doet niemand het in haar plaats, tenzij overkoepelende vakverenigingen zoals UNIZO, voor de collectieve problemen van de kleinhandel. Via UNIZO kan de KUFB overigens heel wat specifieke sectorproblemen beter kenbaar maken. Op Europees niveau worden mogelijke bedreigingen tevens opgevolgd door de Florint, de Europese Federatie van beroepsverenigingen voor floristen, waarbij de KUFB is aangesloten.

Promoot haar leden

Gelijklopend met de promotie van het floristiek product zijn er geregeld acties in kranten, tijdschriften, radio, TV, ... waarbij de praktische tussenkomst van één of meerdere floristen noodzakelijk is. Het is onmogelijk om alle leden erbij te betrekken maar er wordt een inspanning gedaan om zoveel mogelijk floristen te laten aan bod komen bij dergelijke acties.

Hoewel dit alles slechts een relatief belang heeft, laat de KUFB geen gelegenheid onverlet om haar leden aan te bevelen als professionele floristen.

 


Valoriseert het floristenberoep

De KUFB accentueert het verschil tussen een vakflorist en een "amateur". Dit komt tot uiting in de relaties met de pers (waar tegenover regelmatig de professionaliteit wordt benadrukt), de vormingsprogramma's in het beroepsonderwijs en de tuinbouwscholen, de wedstrijden ( Belgische kampioenschap, Europeen Kampioenschap, Skills,... ), ...

 

Vertegenwoordigt de floristensector als een specifieke sector

De meeste sectoren zijn geglobaliseerd in grote overkoepelende verenigingen. Dit heeft zeker voordelen omdat men politiek gezien meer gewicht in de schaal kan leggen. Om deze reden heeft de KUFB beslist om aan te sluiten bij Unizo die erg invloedrijk is en zeer goed geplaatst om de belangen van de kleinhandel te verdedigen op federaal vlak, dus evengoed voor Vlaanderen als voor Wallonië en Brussel. Anderzijds verliezen de deelsectoren in een dergelijk concern gemakkelijk hun eigenheid. Daarom is het goed dat de KUFB blijft bestaan en zich kan profileren als een specifieke beroepsvereniging die de belangen van de sector het best kent en het best kan verwoorden.